Min første Computer


Min første computer. En POWER 3000 med den hvide båndoptager, som lager, og 16K Ram. Mine computere i dag har 1000.000 gange mere hukommelse. BR kataloget er fra 1984, der var jeg 12 år gammel og prøvede for første gang at programmerer.
Jeg husker, at da jeg fortalte mine forældre, at jeg ville bruge, de dengang mange penge på en power 3000, sagde de at det var kun interessant en 14 dages tid og så ville pengene være spildt.

Min kommunikation med private og offentlige virksomheder skal være tilgængelig for afsender og modtager, ikke andreFor nylig skulle jeg ringe til Ishøj kommune. Mai-Britt står som lønmodtager og modtager af elektronisk post fra Ishøj kommune, fordi hun i tidernes morgen havde et skånejob der. Vi er fritaget for digital post, men for at lukke Mai-Britt’s e-boks skal man afmelde afsenderene. Men i Ishøjs kommunes tilfælde, er der ingen Afmeld knap i e-boks.
Da jeg ringede til Ishøj kommune (det bad e-boks mig om) sagde de i borgerservice, at det kunne de ikke hjælpe med. Flere gange stillede omstillingen om til telefoner, der ikke blev besvaret.
Så måtte jeg til skrivemaskinen og sendte den nye borgmester i Ishøj et brev med overskriften:
“Din administration er et kafkask mareridt” Jeg skrev, at min kontakt med kommunen resulterede i, at jeg følte mig som Joseph K. I Franz Kafkas bog Processen, en bog jeg vedlagde en paperback udgave af.
Nu har jeg fået et fint brev fra borgmesteren og fået kontakt til afdelingslederen for borgerservice, der nu vil arbejde hårdt, på at få løst vores lille problem.
Min erfaring er at skal man have en offentlig myndighed i tale, skal man undgå elektronisk kommunikation. For de drukner i e-mails og det er nemt at afvise en telefon opringning. Det gælder også politikere.
Send i stedet et brev med postnord og send det til den øverste myndighed i den virksomhed, du vil have til at rykke hurtigst muligt.
Jeg har haft linende gode erfaringer med vores bank, vi ville have til at sende os breve på papir i stedet for e-boks. Vores kommunikation med private og offentlige virksomheder skal kun være tilgængeligt for afsender og modtager, ikke for potentielle hackere. Borgmesteren i Herlev fik også for nylig et venligt brev, da hans administration ikke kunne finde ud af, at sende vores fritagelse for elektronisk post, på officielt brevpapir fra Herlev Kommune. Kvitteringer der blev brugt til kontakt med banken.
Når du henvender dig, undgå at bruge kraftudtryk. Teksten står stærkere uden. Det gælder i øvrigt også i andre sammenhænge. Det har jeg fået læst og på skrevet, med rette, af Georg Metz.
Undgå foreksempel at skrive: Din forpulede lorteadministration. Du vil jeg også gerne have deres hjælp og respekt.
Har du i øvrigt tænkt over MitID er nøglen til hele dit liv. Hvor der er låse findes der også låsesmede. Alt der gemmes elektronisk er potential tilgængeligt for hackere. Alle IT-systemer er lavet af mennesker og mennesker har potentiale for at begå fejl.
Kan du se hvor jeg vil hen med dette?

Grundloven sikrer ikke retten til privatliv

Retten kan fraviges ved lov af et simpelt flertal. §72 i grundloven er et blålys.
I grundlovens §2 står: Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Men med §72 og med tvangsdigitaliseringen, burde der stå – Regeringsformen er indskrænket-demokratisk.

Med én digital 🔑 er der adgang til hele dit liv. I en verden hvor der er nøgler, findes der låsesmede. e-boks “satans hæmoride”, minnsundhedsplatform.dk og netbank. Ja det er smart, men er det også sikkert?


§


Mine to venner Buddhaman & R2-D2. R2-D2 er sat på permanent ferie og vil kun repeterer Grundloven. R2-D2 nægter at være part i robotificeringen af postvæsenet. Men det er uhyggelig læsning for Grundloven sikrer ikke retten til privatliv. Retten kan fraviges ved lov af et simpelt flertal. §72 må opfattes som en “morsomhed” fra lovgivernes side og må i dag betragtes som et blålys.

Politiet er den udøvende magt

I grundlovens §3 er magtens tredeling defineret. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Disse tre magter skulle afbalancere og kontrollere hinanden. Men måske er det er på tide at den udøvende magt, tager affære når den lovgivende, laver love der er faldet dom for at være ulovlige. At den lovgivende magt laver ulovlige love, burde være ulovligt. Det er vel en sag for politiet.
Det er måske sat lidt på spidsen, men måske retvisende hvis der var retfærdighed til.

Det var franskmanden Charles Montesquieu, der havde formuleret ideen om magtens tredeling i 1748. Den franske revolution var fra 1789-1799.


§


Dette lille filmklip er til ære for Rasmus Malver, der har bistået mig med hjælp til, at forstå paragrafenes logik. Rasmus er talsmand for foreningen ulovliglogning.dk og uddannet jurist.
Jeg vil også takke Rasmus for sin utrættelige kamp, for danskernes frihedsrettigheder og at kræve vores ret til privatliv. En kamp der også kæmpes for danskere, der slet ikke er klar over hvad der foregår.


§

Den europæiske menneskerettighedskonventionen kan downloades her.
Læs artikel 8, 9 og 10.


§

Det europæiske charter om grundlæggende rettigheder kan downloades her.
Læs artikel 7, 8, 10 og 11.

Et godt password

Jeg er ikke blevet hacket

Hvis jeg har skrevet på facebook at jeg er blevet hacket, er der i mit tilfælde tale om fake-news. Fake-news kan du få mere information om ved at trykke her. Grunden til at jeg lyver på facebook er for at problematiserer begrebet fake-news, men også en undskyldning for at poste nedringede damer, der ryger cigar, og så komme med en undskyldning om, at jeg er blevet hacket, så jeg ikke selv får skylden, for mit, synes jeg, uskyldige forehavende. Grunden til, at mange kan komme til at tro på min løgn er, at jeg selv har erfaret, at mindst en håndfuld, for nylig har oplyst mig om at deres Facebook-konto er blevet hacket. En var sikker på at det var på grund af, et password der var for nemt at gætte. Nu kommer vi til det denne artikel skal handle om:

Først vil jeg spørge dig, hvor mange gange har du haft indbrud i dit hjem? Og hvis der er mindst en gang – hvad stjal de, indbrudstyvene?
Stjal de lommebøger? Det gjorde de næppe og det gør de næppe, hvis det skulle blive aktuelt.
Et godt password indeholder store og små bogstaver og tal. Jeg kan give et eksempel på opbygningen af et godt password. Dan en sætning: en mand gik sin vej – kan blive til passwordet: nEandMikGinSejV899091 Det kan til en start være svært at huske. Skriv det ned på et stykke papir. Måske i en notesbog.
På facebook er det muligt at have to faktor godkendelse. Så man får en SMS hvis der forsøges at blive logget ind fra en ny enhed/computer. Noget andet ved facebook, jeg vil anbefale at du ikke bruger et rigtige foto af dit ansigt, som profilbillede. Det kan gå gruelig galt.
En Mand Gik Sin Vej = nE andM ikG inS eJv = nEandMikGinSejV19841948
Gem aldrig dit password digitalt, f.eks. din smartphone eller g- eller hotmail konti eller en app eller word dokument.

Manipulation med lov og ret

Med frygt for at blive kaldt kommunistsympatisør, proklamerer jeg alligevel følgende i denne artikel:
Afdeling D var politiets efterretningstjeneste og de registrerede de danske kommunister i et kartotek og de bistod uden blusel, den tyske besættelsesmagt under besættelsen fra 1940 til 1945, med at arresterer kommunister og lidt flere end der var i det danske kartotek og de flere bistod danske betjente med. Det var ikke ulovligt at være medlem af kommunistpartiet. I dag er afdeling D det sammen som justitsministeren, som for tiden hedder Nick Hækkerup. Men forskellen er, at nu registreres alle både tykke og smalle. Det er i dag, som dengang grundlovsstridigt.

Danmark er ikke hvad det har været

Man skal passe meget på med at trække nazikortet, men i dette tilfælde, vil jeg lede læserens tanker hen på Gestapo, men også Stasi skal her tages i betragtning. Magen til slige personregistreringer, tåler sammenligning med det værste forbryderorganisationer verden har set. Man frygter for misbrug af at justitsministeren for lyst til at rubricerer befolkingen og med den frygt in mente fortager justitsministeren en manipulation med lov og ret. Justitsministeren opretholder en journalisering i forhold til sigtelser, der ikke har fundet sted endnu og nok aldrig gør det. Det er ulovligt og grundlovsstridigt.

I et TV-debatindlæg i anledningen af 25 året for gidseltagningen af danske kommunister i 1941, skriver Carl Madsen i bogen “Den gode læge” fra 1967:
Jeg advarer dem, der lever: Det skød, som fødte forbrydelsen, er stadig frugtbar. Der registreres. Der skrives kartoteker. Der forrådes hver time på dagen. De er rede. De samme er rede til det samme. Rede til at bringe forkæmpere for fred og frihed i bødlernes hænder. Det, de gjorde dengang, det gør de i morgen igen, dersom nye herrer forlanger det, amerikanerne, fællesmarkedet eller Nato f.eks.

Der er så vidt jeg ved, endnu ikke ført bevis for, at justitsministeren misbruger masseovervågningen til journalisering og rubricering af politiske modstandere. Men han har gjort det muligt og hvorfor skal han eller andre der har adgang til de ulovligt indsamlede data, have denne mulighed? Hvis selv kongehusets data kan blive misbrugt, som det var tilfældet i Se & Hør skandalen, ja hvad så med Hr. og Fru Danmark. Vi har en menneskeret til at være private, når vi arbejder ved vores personlige computere, når vi transporterer os fra adresse A til B og tale og korresponderer privat med hvem vi vil. Grunden til at man vil digitalisere alt hvad borgene foretager sig, er at så er det nemmere at foretage en systematisk og automatisk overvågning af borgernes gøren og laden. Men igen, det er ulovligt og om ikke andet er det for det første svindel og for det andet er det humbug.

Det er løgn!

»Sandheden er altid usandsynlig.
For at gøre sandheden sandsynlig, må man altid blande noget løgn imellem.«

Dostojevskij.


§

Information til folket eller folket der informerer
Det er og bliver samfundets største problem nu og i fremtiden. Men In Black og des lige bliver vores største fare, for at omstyrte demokratier verden over.

DR P1 Genstart: Münchausen by internet


DR-konspirationernes-forenede-stater Tryk her
Fire eksempler på fake-news og misinformation.

  1. https://www.dr.dk/drtv/program/konspirationernes-forenede-stater_212205
  2. https://www.information.dk/moti/2018/01/mads-palsvig-partiet-jfk21-hillary-clinton-paedofil-dan-joergensen-sadomasochist
  3. https://www.information.dk/debat/2019/02/debat-5g-teknologien-miljoetrussel-boer-stoppes
  4. https://arbejderen.dk/idekamp/coronavirus-og-5g-teknologi

Eksperter: 5G-netværkets stråling er ikke farlig

Jeg er stor tilhænger af følgende: Det er forfejlet at argumentere for, at flertallets gøren skulle være korrekt, blot fordi de er flest.

Jeg er også stor tilhænger af, at være skeptisk over for det tilsyneladende normale. Men selv det kan blive for speget.

De fleste journalister drømmer sikkert om at få Cavlingprisen og det omfatter tit en afsløring af fordækte forhold i ind eller udland. Så hvis det har noget på sig, kommer det for en dag på et tidspunkt. Tænk på Edvard Snowden’s afsløringer. Man kan med sund fornuft argumentere for at historier fra en eller flere hjemmesider om fordækte forhold, der ikke tåler granskning og validering af Danske journalister ikke er værdige at tro på. Husk der er en Cavlingpris på spil.
En hver kan lave en hjemmeside og fiktion findes der mange mennesker der er gode til.
Jeg har jo også en hjemmeside her, men den er underbygget af fakta. Men i virkeligheden står det jo en hver frit for, at tro på hvad man vil. Den danske stat registrerer alle danskeres færden på internettet og det er blevet dømt ulovligt ifl. en EU dom. Det er fakta.
Bibliotekerne har ikke plads til alt det skønlitteratur, der er skrevet og har tit udsalg af dette og det der ikke bliver solgt, bliver brændt.
Der er mange der synes noget, men få der ved.


Ifølge denne glimrende bog Hvordan bliver vi digitalt dannede?:
»Det kan unægteligt synes paradoksalt, at på ryggen af oplysningstiden har World Economic Forum i informationstidsalderen siden 2013 år efter år gentaget, at misinformation på nettet nu er at betragte som en global udfordring, der kan give anledning til terrorisme, cyberkrig og angreb på demokratiske styreformer.«§

Jeg har et digitalt abonnement på Politiken, ser TV-avis hver dag 18:30, nogle gange Deadline på DR2 22:30, hører tit orientering på P1 16-18 og P1 morgen. Jeg holder også de to magasiner Ræson og Altinget.

Jeg holder Politiken fordi, Sinds formand anbefalede den og Jyllands-Posten, som dem der skrev mest om Psykiatri.
Spørg Bente Klarlund: Det kan ikke påvises, at 5G-mobilnetværk udgør en trussel mod helbredet
Det er en god artikel, men det kræver jo at man stoler på avisen og har at man har et abonnement.

https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

Henrik Palle: Det er jo misforstået, at alle har ret til at have en mening om hvad som helst


Demokrati er ikke længere en selvfølge i vores del af verden. Dem der angreb Capitol Hill, i Washington 6. januar 2021, er mennesker der føler, de ikke bliver hørt i den grad de synes de har fortjent. De tror Joe Biden, sammen med alle på “venstrefløjen”, er pædofile og drikker børneblod for at holde sig unge. De mennesker der tror den slags findes der mange af i USA.

Med hensyn til demokratiet gør GAFTAM det heller ikke bedre, efter min mening.
GAFTAM er tech-industrien: Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple og Microsoft.
Google ejer youtube. Facebook – Instergram og Whatsapp.
GAFTAM er stor eksponent af fake news. De lever ligefrem af det. Læs dette essay trykt i Politiken oversat fra New York Times.

Har du tænkt på hvor meget strøm tech-industrien bruger? og internettet i det hele taget??? Skyen er en anden mands computer eller computere i tusindvis.

Debat på de sociale medier findes ikke. Der er mere tale om en stor svovlpøl.

På sociale medier gejler menneskene hinanden op i ekkokamre. Om det er sandt er lige meget, bare det er vinklet så det passer til deres politiske ståsted.
Se videoen fra Beredskabsstyrelsen på youtube Tryk her.