Havde du en god sommerferie?

Havde i en god sommerferie i sydens sol. Vi må gøre noget andet til næste år eller lige nu. Vi kan som borgere ikke vente på politikerne, vi må selv gøre noget og tage ansvar for vores klima aftryk.

Mange danskere tror det er en menneskeret, mindst en gang om året, at tage fly til en ferie destination.

Tag toget. Vi har været med tog til Schweiz og på togtur rundt i Schweiz. Hvis der ikke kører tog til din ferie destination, vælg en anden.

https://youtu.be/Rxbc8uixoEg hvis videoen ikke vises, tryk her
Det er mit livs sjoveste og mest spændende og intense rejse og jeg har mod på mere. Jeg kunne godt tænke mig at kører i tog så langt som muligt til 🗾 Japan.

Jeg er ved at nå den alder, hvor jeg ikke gider mere pis

Katrine Marie Guldager

Katrine Marie Guldager, som har skrevet kontrakt med forlaget Gyldendal om udgivelsen af 3 mindre romaner om “skønne bitre kvinder”.
Den første af de 3 romaner får titlen “Birgithe med th” – og titlen udkommer den 3. januar 2023.
Titlen er allerede nu at finde på internetboghandlen gucca’s hjemmeside. Tidligere har Guldager skrevet bogen Bjørnen om Vibse er over halvvejs i livet, og tingene går ikke hendes vej.


*


https://youtu.be/WG520i3O3eY

At sende breve øger cybersikkerheden med 100%


Vores postvæsen er noget skræntende, men at sende breve er stadig den mest sikre måde, at sende beskeder på. Indien bruger skrivemaskiner (tryk her for at læse) på ambassaden i London for at undgå at elektronisk kommunikation opsnappes. Når de skal tale hemmeligt går de ud i haven.
Lige omkring det tidspunkt hvor Edward Snowden fik asyl i Rusland, gav Rusland en kæmpe ordre på skrivemaskiner. Det kan du læse om her.

Danmark er det mest digitale land i verden, men er det sikkert?

I Tyskland med deres historie, ville de aldrig samkører register, med et CPR-nummer som enlig nøgle til hele en specifik borgers liv.
Husk e-boks.dk og minsundhedsplatform.dk er tilsluttet internettet. Dem der servicerer disse tjenester har adgang til dem.

https://youtu.be/vQWi3TJ-teM hvis videoen ikke vises ovenfor tryk her.

https://youtu.be/grHar8TjrT4 hvis videoen ikke vises ovenfor tryk her
Når kongehuset ikke er netsikkert, hvordan skal så nogen, af os andre være det?

Danmark havde en gang et rigtigt og godt postvæsen

Sladder

Sladder – og ikke bare på nettet


Det er ikke pænt at løbe med sladder og ødelægge andres liv.

Jo i er!

*Kjerlighed skjuler Syndernes Mangfoldighed
Som PDF tryk her

Side 278.


‘;

*
Monrad & Rislund var komikere, men var også som her, grav alvorlige.


*Om at have travltSide 33.

I Søren Kierkegaard's bog fra 1843 “Enten Eller” første del, skriver han:
Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg der|for seer en Flue i det afgjørende Øieblik sætte sig paa en saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og slaaer ham ihjel, da leer jeg af Hjertens Grund. Og hvo kunde vel bare sig for at lee? Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?

Privatliv til salg

Vi er ikke sikret retten til privatliv via Grundloven


Retten kan fraviges ved lov af et simpelt flertal. §72 i grundloven er et blålys.
I grundlovens §2 står: Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Men med §72 og med tvangsdigitaliseringen, burde der stå – Regeringsformen er indskrænket-demokratisk.
Med én digital 🔑 er der adgang til hele dit liv. I en verden hvor der er nøgler, findes der låsesmede. e-boks “satans hæmoride”, minsundhedsplatform.dk og netbank. Ja det er smart, men er det også sikkert?

*
Mine to venner Buddhaman & R2-D2. R2-D2 er sat på permanent ferie og vil kun repeterer Grundloven. R2-D2 nægter at være part i robotificeringen af postvæsenet. Men det er uhyggelig læsning for Grundloven sikrer ikke retten til privatliv. Retten kan fraviges ved lov af et simpelt flertal. §72 må opfattes som en “morsomhed” fra lovgivernes side og må i dag betragtes som et blålys.

e-boks sikre ikke retten til privatliv. Vi er sikret retten til privatliv via Den europæiske menneskerettigheds-
konventionen artikel 8 også når det gælder privat korrespondance. e-boks kan læses af alle dem der servicerer e-boks eller hackere. Der er også det problem at NEM- og MitID og e-boks nogen gange er gået ned i flere dage og så kan du ikke tilgå din post. Hvis der sendes et brev med posten, er det kun afsender og modtager der kender korrespondancen.
e-boks er noget vi er blevet tvunget til via lov om offentlig digital post. Det er tvang fra statens side.


*Politiet er den udøvende magt. I grundlovens §3 er magtens tredeling defineret. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Disse tre magter skulle afbalancere og kontrollere hinanden. Men måske er det er på tide at den udøvende magt, tager affære når den lovgivende, laver love der er faldet dom for at være ulovlige. At den lovgivende magt laver ulovlige love, burde være ulovligt. Det er vel en sag for politiet. Det er måske sat lidt på spidsen, men måske retvisende hvis der var retfærdighed til.

Det var franskmanden Charles Montesquieu, der havde formuleret ideen om magtens tredeling i 1748. Den franske revolution var fra 1789-1799.


*
Dette lille filmklip er til ære for Rasmus Malver, der har bistået mig med hjælp til, at forstå paragrafenes logik. Rasmus er talsmand for foreningen ulovliglogning.dk og uddannet jurist.
Jeg vil også takke Rasmus for sin utrættelige kamp, for danskernes frihedsrettigheder og at kræve vores ret til privatliv. En kamp der også kæmpes for danskere, der slet ikke er klar over hvad der foregår.


*Den europæiske menneskerettighedskonventionen kan downloades her.
Læs artikel 8, 9 og 10.

*Det europæiske charter om grundlæggende rettigheder kan downloades her.
Læs artikel 7, 8, 10 og 11.