Dr. Dampe sad i fængsel på Christiansø ved Bornholm i over 20 år, fordi han ville have et parlamentarisk styre i stedet for kongemagt.

Indhold

  1. Økonomisk nedpriotering Tryk her

  2. Vestlige privilegier

  3. Die Dumme Dänen

  4. Danskernes ynglingsbeskæftigelse

  5. Sladder

  6. Om at have travlt§
Mine meninger er, ikke comme il faut, men det er jeg ligeglad med.


Jeg har valgt at lukke siden, da interessen ud over min egen, er begrænset.
Hjemmesider koster penge og jeg har længe tænkt, at jeg kastede margueritter for svin.
Jeg ved godt det det hedder perler for svin, men de siger margueritter i Spanien.
Det har været, for mig, til daglig undren, at alle dem jeg kender og dem jeg er "venner" med på facebook, ikke har lyst til, at se hvad det er Claus laver på de hjemmesider. Det havde jeg håbet, så nu er tiltroen til mine medmennesker ikke til stede længere. Mit håb, med hensyn menneskeheden og til danskerne generelt, er udslukt.
Bare gør som i plejer, selv om klimaet er på randen af kolaps.

24. maj 2023 ville Svend Auken være fyldt 80 år. For at hylde ham, som var en stor frontkæmper for klimaet, udgiver jeg en film på youtube. Filmens nuværende arbejdstitel er "Claus Jensen's klimafilm".

§
Udviklede lande i Nordamerika, Vesteuropa, Australien og New Zealand anses altid som en del af vestlige demokratier. Alle mennesker i de vestlige demokratier, vil ikke aflægge sig deres privilegier, når det gælder deres transportformer. De anser privatbilisme, flyrejser og krydstogt som menneskerettigheder. Det mener jeg ikke det er. De samme mennesker mener det er en menneskeret at spise kød. Det er jeg altså heller ikke enig i.

§


Der er 2000 begavede
mennesker i Danmark,
resten er dumme.
§
Danskernes
ynglingsbeskæftigelse,
finder jeg patetisk.Tryk på studenterhuen.Internettet og dermed også kryptovaluta, bruger rigtig, rigtig meget strøm.

§Bogen bruger ikke strøm, men det, den handler om, gør.


§
Sladder - og ikke bare på nettet

Det er ikke pænt at løbe med sladder og ødelægge andres liv.

Jo i er!

§


Kjerlighed skjuler Syndernes Mangfoldighed

Som PDF tryk her

Side 278.


§Monrad & Rislund var komikere, men var også som her, grav alvorlige.


§§
TravltSide 33.


I Søren Kierkegaard's bog fra 1843 "Enten Eller" første del, skriver han:
Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg der|for seer en Flue i det afgjørende Øieblik sætte sig paa en saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og slaaer ham ihjel, da leer jeg af Hjertens Grund. Og hvo kunde vel bare sig for at lee? Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?

👀 0