Den 1. april 2024 ca. Kl. 12
introducere jeg en ny og mere enkel hjemmeside og nyt domæne navn, altså et andet end digitaliseringen.it
Nedtællingen er startet:


579
Besøgende