Privatliv til salg

Vi er ikke sikret retten til privatliv via Grundloven


Retten kan fraviges ved lov af et simpelt flertal. §72 i grundloven er et blålys.
I grundlovens §2 står: Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Men med §72 og med tvangsdigitaliseringen, burde der stå – Regeringsformen er indskrænket-demokratisk.
Med én digital 🔑 er der adgang til hele dit liv. I en verden hvor der er nøgler, findes der låsesmede. e-boks “satans hæmoride”, minsundhedsplatform.dk og netbank. Ja det er smart, men er det også sikkert?

*
Mine to venner Buddhaman & R2-D2. R2-D2 er sat på permanent ferie og vil kun repeterer Grundloven. R2-D2 nægter at være part i robotificeringen af postvæsenet. Men det er uhyggelig læsning for Grundloven sikrer ikke retten til privatliv. Retten kan fraviges ved lov af et simpelt flertal. §72 må opfattes som en “morsomhed” fra lovgivernes side og må i dag betragtes som et blålys.

e-boks sikre ikke retten til privatliv. Vi er sikret retten til privatliv via Den europæiske menneskerettigheds-
konventionen artikel 8 også når det gælder privat korrespondance. e-boks kan læses af alle dem der servicerer e-boks eller hackere. Der er også det problem at NEM- og MitID og e-boks nogen gange er gået ned i flere dage og så kan du ikke tilgå din post. Hvis der sendes et brev med posten, er det kun afsender og modtager der kender korrespondancen.
e-boks er noget vi er blevet tvunget til via lov om offentlig digital post. Det er tvang fra statens side.


*Politiet er den udøvende magt. I grundlovens §3 er magtens tredeling defineret. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Disse tre magter skulle afbalancere og kontrollere hinanden. Men måske er det er på tide at den udøvende magt, tager affære når den lovgivende, laver love der er faldet dom for at være ulovlige. At den lovgivende magt laver ulovlige love, burde være ulovligt. Det er vel en sag for politiet. Det er måske sat lidt på spidsen, men måske retvisende hvis der var retfærdighed til.

Det var franskmanden Charles Montesquieu, der havde formuleret ideen om magtens tredeling i 1748.

*
Dette lille filmklip er til ære for Rasmus Malver, der har bistået mig med hjælp til, at forstå paragrafenes logik. Rasmus er talsmand for foreningen ulovliglogning.dk og uddannet jurist.
Jeg vil også takke Rasmus for sin utrættelige kamp, for danskernes frihedsrettigheder og at kræve vores ret til privatliv. En kamp der også kæmpes for danskere, der slet ikke er klar over hvad der foregår.


*Den europæiske menneskerettighedskonventionen kan downloades her.
Læs artikel 8, 9 og 10.

*Det europæiske charter om grundlæggende rettigheder kan downloades her.
Læs artikel 7, 8, 10 og 11.