Manipulation med lov og ret

Med frygt for at blive kaldt kommunistsympatisør, proklamerer jeg alligevel følgende i denne artikel:
Afdeling D var politiets efterretningstjeneste og de registrerede de danske kommunister i et kartotek og de bistod uden blusel, den tyske besættelsesmagt under besættelsen fra 1940 til 1945, med at arresterer kommunister og lidt flere end der var i det danske kartotek og de flere bistod danske betjente med. Det var ikke ulovligt at være medlem af kommunistpartiet. I dag er afdeling D det sammen som justitsministeren, som for tiden hedder Nick Hækkerup. Men forskellen er, at nu registreres alle både tykke og smalle. Det er i dag, som dengang grundlovsstridigt.

Danmark er ikke hvad det har været

Man skal passe meget på med at trække nazikortet, men i dette tilfælde, vil jeg lede læserens tanker hen på Gestapo, men også Stasi skal her tages i betragtning. Magen til slige personregistreringer, tåler sammenligning med det værste forbryderorganisationer verden har set. Man frygter for misbrug af at justitsministeren for lyst til at rubricerer befolkingen og med den frygt in mente fortager justitsministeren en manipulation med lov og ret. Justitsministeren opretholder en journalisering i forhold til sigtelser, der ikke har fundet sted endnu og nok aldrig gør det. Det er ulovligt og grundlovsstridigt.

I et TV-debatindlæg i anledningen af 25 året for gidseltagningen af danske kommunister i 1941, skriver Carl Madsen i bogen “Den gode læge” fra 1967:
Jeg advarer dem, der lever: Det skød, som fødte forbrydelsen, er stadig frugtbar. Der registreres. Der skrives kartoteker. Der forrådes hver time på dagen. De er rede. De samme er rede til det samme. Rede til at bringe forkæmpere for fred og frihed i bødlernes hænder. Det, de gjorde dengang, det gør de i morgen igen, dersom nye herrer forlanger det, amerikanerne, fællesmarkedet eller Nato f.eks.

Der er så vidt jeg ved, endnu ikke ført bevis for, at justitsministeren misbruger masseovervågningen til journalisering og rubricering af politiske modstandere. Men han har gjort det muligt og hvorfor skal han eller andre der har adgang til de ulovligt indsamlede data, have denne mulighed? Hvis selv kongehusets data kan blive misbrugt, som det var tilfældet i Se & Hør skandalen, ja hvad så med Hr. og Fru Danmark. Vi har en menneskeret til at være private, når vi arbejder ved vores personlige computere, når vi transporterer os fra adresse A til B og tale og korresponderer privat med hvem vi vil. Grunden til at man vil digitalisere alt hvad borgene foretager sig, er at så er det nemmere at foretage en systematisk og automatisk overvågning af borgernes gøren og laden. Men igen, det er ulovligt og om ikke andet er det for det første svindel og for det andet er det humbug.